Infinito Review: Ví tốt, ổn định, chưa... | ICORating
name

Infinito

Android and iOS Multi-currency Wallet.
Back

Ví tốt, ổn định, chưa...

5 Pending
Ví tốt, ổn định, chưa gặp vấn đề gì, trữ stable coin trong này tiện, gửi lên sàn nhanh, cũng có 1 số sàn trong app mua luôn cũng được. Chỉ có mấy lần load hơi lâu lúc mới mở app.
vyvy140295
04 May 2020 by CryptoCompare
570


Other Reviews About Infinito

Read all

Other Wallets

Btc.com

Bitcoin and BitcoinCash wallet.

Dogechain

Dogechain wallet is a wallet specifically for Dogecoin

Qbao

A smart multi-cryptocurrency wallet.

All Wallet Arrow right