Infinito Review: Tiện lợi, an toàn. Mình... | ICORating
name

Infinito

Android and iOS Multi-currency Wallet.
Back

Tiện lợi, an toàn. Mình...

5 Pending
Tiện lợi, an toàn. Mình biết ví này từ đợt nó support ADA cardano mainnet. Mình thích xài infinito hơn daedalus, bên đó cứ cùi cùi chậm chậm xấu kiểu gì ấy. Hy vọng ví sớm có staking. Lúc đó mình sẽ chuyển qua đây stake.
newlife_bmc
06 May 2020 by CryptoCompare
562

Read all

Other Wallets

Trust

An iOS and Android wallet for Ethereum and other Ethereum-based tokens.

Binance

Blockchain ecosystem

CoinSpot

A multi cryptocurrency wallet with built-in trading features.

All Wallet Arrow right